07.06.2021
Paweł Cerkanowicz

Ogłoszenie w sprawie wyborów w Wieży i Proszówce

Ogłoszenie w sprawie wyborów  w Wieży i Proszówce

Szanowni Wyborcy z Proszówki i Wieży. Zgodnie z zarządzeniem nr 179 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. wyznaczono datę wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w okręgu wyborczym nr 11, na niedzielę 13 czerwca 2021 r.

W związku ze zmianą daty wyborów zmianie uległy terminy wykonania następujących czynności z kalendarza wyborczego:

do 4 czerwca 2021 r. – składanie Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

do 8 czerwca 2021 r. – zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych,

11 czerwca 2021 r. o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej,

12 czerwca 2021 r. – przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Gryfowie Śląskim spisu wyborców

13 czerwca 2021 r. godz. 7:00-21:00 – głosowanie.

Lokal wyborczy znajduje się w Ratuszu (sala organizacji pozarządowych) – wejście od strony TAXI. Uprzejmie przypominamy o zabraniu ze sobą dokumentu ze zdjęciem, na podstawie którego będzie ustalona tożsamość wyborcy (dowód osobisty, paszport). Głosowanie w lokalu odbędzie się zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi – na dzień dzisiejszy – obowiązek zakrycia ust i nosa, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu społecznego.

 

 Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak

Drukuj/generuj pdf

Na skróty