10.04.2020
Paweł Cerkanowicz

Ogłoszenie – Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

Ogłoszenie – Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Ogłoszenie o naborze 1/2020/OW

Operacja własna

Budowa marki regionu.

Termin naboru wniosków: 27.04.2020 – 25.05.2020r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty