02.05.2017
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

Jest  możliwość zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. organizacja i popularyzacja
„8 Edycji Biegu Gryfitów”. 

Jest możliwość zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego pt. organizacja i popularyzacja „8 Edycji Biegu Gryfitów”. ogłoszenie i wniosek


Drukuj/generuj pdf

Na skróty