19.12.2017
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

Zarządzeniem Nr 122/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza nbór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Termin zgłaszania ofert upływa dnia 5 stycznia 2018r.

zarządzenie


Drukuj/generuj pdf

Na skróty