27.01.2017
Agnieszka Muszka

OGŁOSZENIE do hodowców drobiu

OGŁOSZENIE do hodowców drobiu

W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r., poz.2091) – Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zobowiązuje hodowców ptactwa domowego na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski o zgłaszanie w trybie pilnym posiadanego drobiu i gołębi do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lwówku Śląskim.

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji w szczególności:
– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne,
– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób.

Druki zgłoszeń można pobrać:

– w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski – parter, pokój nr 3

– strona internetowa – piw.powiatlwowecki.pl

Ponadto informujemy, iż za brak wypełnienia tego obowiązku będą nakładane kary administracyjne w wysokości od 800 zł do 8000 zł. przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Załączniki:

rejestr przeglądów stada ptaków 2017

zgłoszenie utrzymywania drobiu – grypa 2017

informacja dla hodowców drobiu

Drukuj/generuj pdf

Na skróty