06.06.2011
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

  1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” – limit dostępnych środków: : 800 000,00 zł
  2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”-  limit dostępnych środków: 697 906,00zł

 

Termin składania wniosków: od dnia 13.06. 2011 do dnia 12.07.2011 roku

Szczegółowe informacje dotyczą naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD – www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w dziale „Aktualności” oraz w biurze LGD, a także na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl 

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD: 

 

  1. Operacja musi być zgodna z:
  • co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,
  • co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,
  • co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

     2.  Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

  • co najmniej 4 punktów w przypadku działania Małe projekty,
  • co najmniej 3 punkty w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi,

 

Miejsce składania wniosków: wniosek należy składać osobiście w siedzibie LGD – „Partnerstwo Izerskie” Ubocze 300 59-620 Gryfów Śląski (poniedziałek – piątek  8.00 – 16.00)

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty