07.03.2017
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY i MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicachmiasta i gminy Gryfów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

ogłoszenie


Drukuj/generuj pdf

Na skróty