06.12.2016
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Podaje się do wiadomości pismo Pani Elżbiety Rafalskiej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęcające do korzystania ze środków Programu „Maluch plus 2017” na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i bieżące funkcjonowanie instytucji opieki.

http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/350756/ogloszenie


Drukuj/generuj pdf

Na skróty