30.06.2021
Paweł Cerkanowicz

Odwodnienie biblioteki

Odwodnienie biblioteki

Ze względu na duże zawilgocenie pomieszczeń piwnicznych w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim, spowodowane między innymi brakiem właściwego zaizolowania ścian zewnętrznych, a także zalewaniem ścian przez wody opadowe, które wypływają z pionów spustowych bezpośrednio w przyległy grunt, w miesiącu czerwcu zostało zlecone wykonanie prac mających na celu odwodnienie i zaizolowanie ścian oraz osuszenie piwnic. Na zewnątrz budynku, od strony zaplecza, wykonane zostały wykopy o głębokości dochodzącej do poziomu ław fundamentowych, co odsłoniło płaszczyznę ścian podziemia i pozwoliło ocenić ich stan. Po dokładnym oczyszczeniu ścian z gliny i błota, zostały one poddane wstępnemu osuszeniu i uzupełnieniu ubytków. Następnie wykonano nadlewkę betonową o grubości dochodzącej do 15cm, która wyrównała płaszczyznę ścian i dodatkowo je wzmocniła. Na tak przygotowane podłoże została nałożona warstwa bitumicznej izolacji powłokowej, przeciwwodnej i folia kubełkowa. W dalszej kolejności, na dnie wykopu ułożono rurę drenarską w otulinie a na koniec całość została zasypana warstwami kruszywa filtracyjnego. Koszt wykonanych prac wynosi 19 800 zł a ich wykonawcą jest firma: Usługi Drogowo-Budowlane, Pani Anieli Sikory z Wieży.

 

Przygotował: Bogdan Wrona – Inspektor ds. Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Komunalnej

Drukuj/generuj pdf

Na skróty