05.06.2018
Agnieszka Muszka

Odsłonięcie tablicy

Odsłonięcie tablicy

Drugiego czerwca 2018 roku o godzinie 15.15 Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego wspólnie z mieszkańcami kamienicy ulicy Sanatoryjnej 10, odsłonili tablicę upamiętniającą miejsce urodzenia J.M Avenariusa.

Urodził się w Gryfowie Śląskim 7 stycznia w 1887 roku a zmarł w Berlinie 21 sierpnia 1954 roku. Pochowany został w Görlitz. Jedną z jego prac którą obecnie można podziwiać jest „Rajska Hala” znajdująca się w muzeum Hauptmanna w Jagniątkowie. Cała uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej miała niezwykle uroczysty, rzec można europejski charakter. Obecni byli burmistrzowie zaprzyjaźnionych miast partnerskich, znani politycy, dyrektor muzeum Hauptmanna. Przybył sam autor trzech książek o Avenariusie oraz sympatycy naszego Towarzystwa. Naszym celem jest wypromowanie naszego miasteczka, zainteresowanie nim szerokiej rzeszy ludzi w Europy a nawet Świata by nas odwiedzali a nawet w przyszłości zainwestowali. Temu ma właśnie służyć ta pamiątkowa tablica znanego w Świecie artysty. Dziękując mieszkańcom Sanatoryjnej 10 życzę aby ta tablica przyniosła im szczęście, dobrobyt oraz zdrowie albowiem na to zasłużyli tak jak i wszyscy mieszkańcy Gryfowa Śląskiego.

Jan Wysopal

Drukuj/generuj pdf

Na skróty