11.12.2017
Agnieszka Muszka

Odnowiona remiza dla OSP w Proszówce

Odnowiona remiza dla OSP w Proszówce

W Proszówce bardzo prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna, która posiada mały garaż wykonany z prefabrykatów betonowych, wybudowany w latach 70 ubiegłego wieku.


W Proszówce bardzo prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna, która posiada mały garaż wykonany z prefabrykatów betonowych, wybudowany w latach 70 ubiegłego wieku.

Zły stan techniczny budynku m.in. przeciekający dach powodował niszczenie samochodu i sprzętu ratowniczego. Występowały na zewnątrz ubytki tynku, instalacja elektryczna była przestarzała, konieczna była wymiana bramy wjazdowej. 
Wygląd zewnętrzny budynku urągał wizerunkowi całego otoczenia, gdzie znajduje się piękny plac zabaw dla dzieci, siłownia, ścieżka sprawnościowa dla strażaków.
Dzięki wsparciu  kierownictwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląski otrzymaliśmy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację na realizację zadania  publicznego pod tytułem: Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych w kwocie 29.000,00 zł. Pomocy finansowej w wysokości 5.979 zł. udzieliły również władze naszej gminy. 
Za te środki, łącznie-34.979,00 zł. firma zewnętrzna wykonała modernizację całego obiektu. Wymieniono na nowe pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi, rurami spustowymi i rynnami. Wykonano również ocieplenie budynku wraz z tynkowaniem i malowaniem. Zamontowano nową ocieploną bramę wjazdową oraz wymieniono na nową instalację elektryczną z oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym.
Nasi strażacy na czas remontu musieli przemieścić samochód pożarniczy i sprzęt w inne miejsce.
Obecnie obiekt ten wygląda estetycznie i funkcjonalnie. 
Uważam że strażacy nabiorą jeszcze większej chęci i zaangażowania do działań ratowniczo-gaśniczych i społecznych na rzecz naszego sołectwa i gminy.
Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu strażaków i własnym Ministrowi Spraw Wewnętrznych                i Administracji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Komendzie Powiatowej PSP w Lwówku  Śląskim, w szczególności Komendantowi Powiatowemu  PSP – mł. bryg. Mariuszowi  Mrozowi, Naczelnikowi Wydziału Operacyjno- Szkoleniowemu- st. kpt. Mirosławowi  Ożogowskiemu oraz Burmistrzowi naszej Gminy – Olgierdowi  Poniźnikowi  za pomoc w realizacji i sfinansowaniu  wyżej wymienionego zadania.  
Ze strażackim pozdrowieniem
Prezes OSP w Proszówce 
Jan August

Zły stan techniczny budynku m.in. przeciekający dach powodował niszczenie samochodu i sprzętu ratowniczego. Występowały na zewnątrz ubytki tynku, instalacja elektryczna była przestarzała, konieczna była wymiana bramy wjazdowej. Wygląd zewnętrzny budynku urągał wizerunkowi całego otoczenia, gdzie znajduje się piękny plac zabaw dla dzieci, siłownia, ścieżka sprawnościowa dla strażaków.Dzięki wsparciu  kierownictwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląski otrzymaliśmy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację na realizację zadania  publicznego pod tytułem: Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych w kwocie 29.000,00 zł. Pomocy finansowej w wysokości 5.979 zł. udzieliły również władze naszej gminy. Za te środki, łącznie-34.979,00 zł. firma zewnętrzna wykonała modernizację całego obiektu. Wymieniono na nowe pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi, rurami spustowymi i rynnami. Wykonano również ocieplenie budynku wraz z tynkowaniem i malowaniem. Zamontowano nową ocieploną bramę wjazdową oraz wymieniono na nową instalację elektryczną z oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym.Nasi strażacy na czas remontu musieli przemieścić samochód pożarniczy i sprzęt w inne miejsce.Obecnie obiekt ten wygląda estetycznie i funkcjonalnie. Uważam że strażacy nabiorą jeszcze większej chęci i zaangażowania do działań ratowniczo-gaśniczych i społecznych na rzecz naszego sołectwa i gminy.Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu strażaków i własnym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Komendzie Powiatowej PSP w Lwówku  Śląskim, w szczególności Komendantowi Powiatowemu  PSP – mł. bryg. Mariuszowi  Mrozowi, Naczelnikowi Wydziału Operacyjno- Szkoleniowemu- st. kpt. Mirosławowi  Ożogowskiemu oraz Burmistrzowi naszej Gminy – Olgierdowi  Poniźnikowi  za pomoc w realizacji i sfinansowaniu  wyżej wymienionego zadania. 

 
Ze strażackim pozdrowieniem

Prezes OSP w Proszówce

 Jan August

Drukuj/generuj pdf

Na skróty