11.09.2018
Agnieszka Muszka

Odnowa południowej pierzei Rynku w Gryfowie Ślaskim

Odnowa południowej pierzei Rynku w Gryfowie Ślaskim

W dniu 5 września 2018r. rozpoczęły się prace rozbiórkowe starej nawierzchni asfaltowej i wielkich gazonów betonowych usytuowanych wzdłuż południowej pierzei gryfowskiego Rynku.

W dniu 5 września 2018r. rozpoczęły się prace rozbiórkowe starej nawierzchni asfaltowej i wielkich gazonów betonowych usytuowanych wzdłuż południowej pierzei gryfowskiego Rynku.

 Zgodnie z zawartą przez Gminę umową wykonawczą zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni południowej części Rynku w Gryfowie Śląskim” realizuje firma: MG-TECH INŻYNIERIA LĄDOWA z Jeżowa Sudeckiego. Zakres rzeczowy obejmuje min. całkowitą wymianę nawierzchni asfaltowej na brukową z kostki i płyt granitowych, wykonanie zieleńców z nasadzeniem nowej roślinności, instalację elementów małej architektury tj.: stylizowanych latarni ulicznych, ławek i słupków strefowych. Ponadto wymienione zostaną wszystkie odcinki sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tym rejonie. Całość prac prowadzona jest pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, sprawowanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – Delegatura w Jeleniej Górze. Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia – do dnia 6 listopada 2018 roku a całkowita jego wartość wyniesie 423 543,76 zł brutto.
 
Inspektor ds. budownictwa i infrastruktury technicznej  Bogdan Wrona

Zgodnie z zawartą przez Gminę umową wykonawczą zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni południowej części Rynku w Gryfowie Śląskim” realizuje firma: MG-TECH INŻYNIERIA LĄDOWA z Jeżowa Sudeckiego. Zakres rzeczowy obejmuje min. całkowitą wymianę nawierzchni asfaltowej na brukową z kostki i płyt granitowych, wykonanie zieleńców z nasadzeniem nowej roślinności, instalację elementów małej architektury tj.: stylizowanych latarni ulicznych, ławek i słupków strefowych. Ponadto wymienione zostaną wszystkie odcinki sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tym rejonie. Całość prac prowadzona jest pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, sprawowanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – Delegatura w Jeleniej Górze. Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia – do dnia 6 listopada 2018 roku a całkowita jego wartość wyniesie 423 543,76 zł brutto.
 
Inspektor ds. budownictwa i infrastruktury technicznej  Bogdan Wrona

Drukuj/generuj pdf

Na skróty