11.10.2013
Agnieszka Muszka

Obrady z podsumowaniami

Obrady z podsumowaniami

30 września br. w sali posiedzeń gryfowskiego ratusza odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej.

Przewodnimi tematami wrześniowych obrad były podsumowania dwóch kluczowych spraw. O realizacji Programu Rewitalizacji Miasta mówiła zastępca burmistrza Edyta Wilczacka, która bardzo szczegółowo zapoznała uczestników obrad z działaniami podejmowanymi w tym zakresie od 2007 roku. Dzięki temu przedsięwzięciu Gryfów Śl. systematycznie odzyskuje dawny blask, a wszystko to za sprawą współpracy między ratuszem i mieszkańcami, którzy powoli sami dostrzegają potrzebę zmiany oblicza miasta, aby Gryfów Śl. całkiem dosłownie stawał się coraz bardziej kolorowy. Z kolei informację o przebiegu budżetu gminy w I półroczu 2013 roku zaprezentował burmistrz Olgierd Poniźnik. W swoim wystąpieniu podkreślił osiągnięcia i trudności, z jakimi włodarz miasta musiał się liczyć przy realizacji rozmaitych zadań. Jednak dzięki harmonijnemu współdziałaniu można wiele osiągnąć.

Po podsumowaniach przyszedł czas na uchwały. Wśród nich znalazły się m.in. zmiany w budżecie, choć nie tylko. Ostatnim akordem wrześniowej sesji Rady Miejskiej było podziękowanie za współpracę dotychczasowemu zastępcy burmistrza Edycie Wilczackiej, która od 1 października br. zmieniła miejsce zatrudnienia i objęła nową funkcję. 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty