09.06.2016
Agnieszka Muszka

Obchody 70-lecia OSP w Gryfowie Śląskim

Obchody 70-lecia OSP w Gryfowie Śląskim

W dniu 5 czerwca 2016 roku w ramach obchodów 70 rocznicy powstania 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gryfowie Śląskim, Krzewiu Wielkim, Proszówce i Uboczu na Stadionie Miejskim w Gryfowie Śląskim, odbyły się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W zawodach uczestniczyło 11 drużyn: 7 drużyn dorosłych ze wszystkich OSP  
w naszej Gminie, dwie młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz dwie z partnerskich miast: Bischofswerdy ( Niemcy )- drużyna męska i Raspenavy 
( Republika Czeska) – drużyna żeńska. Te dwie zagraniczne drużyny startowały poza konkurencją. 

W dniu 5 czerwca 2016 roku w ramach obchodów 70 rocznicy powstania Ochotniczych Straży Pożarnych w Gryfowie Śląskim, Krzewiu Wielkim, Proszówce i Uboczu, na Stadionie Miejskim w Gryfowie Śląskim, odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach uczestniczyło 11 drużyn: 7 drużyn dorosłych ze wszystkich OSP  w naszej Gminie, dwie młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz dwie z partnerskich miast: Bischofswerdy ( Niemcy ) – drużyna męska i Raspenavy ( Republika Czeska) – drużyna żeńska. Te dwie zagraniczne drużyny startowały poza konkurencją. 

W wyniku ostrej rywalizacji pierwsze miejsce zajęli strażacy z Ubocza, 
drugie strażacy z Wolbromowa, a trzecie ochotnicy z Rząsin. Następne były drużyny z Młyńska, Gryfowa Śląskiego, Proszówki i Krzewia Wielkiego. 
Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych pierwsi byli młodzi strażacy 
z Rząsin, a drudzy z Wolbromowa.
Najmłodszy uczestnik zawodów liczył niespełna 10 lat. Zawody sędziowali funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z Lwówka Śląskiego pod kierownictwem mł. brygadiera Artura Drozdowicza. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów, puchary zakupione przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gryfowie Śląskim, a wszystkie drużyny dyplomy. 
Po zawodach odznaczenia otrzymali długoletni i zasłużeni strażacy:
– Zbigniew Jakubowski z OSP w Gryfowie Śląskim medalem „Za Zasługi 
dla ochrony przeciwpożarowej” nadanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
–  Stanisław Okulowski z OSP Młyńsko jedno z najwyższych odznaczeń pożarniczych – Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.
Złote medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”  otrzymali: 
–  Eugeniusz Kumoś – Naczelnik OSP w Wolbromowie,
–  Leszek Mizgier – członek OSP Krzewie Wielkie i Przewodniczący Gminnej 
Komisji Rewizyjnej Oddziału M-G ZOSP RP w Gryfowie Śląskim.
Srebrne medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:  
-Marek Kumoś – Prezes OSP Wolbromów, 
-Szymon Kumoś – OSP Wolbromów, 
a brązowe medale : 
-Mariusz Jagiełło – OSP Krzewie Wielkie, 
-Mateusz Złotek – OSP Wolbromów 
Odznaki „Strażak Wzorowy”  otrzymali : 
-Paweł Andrzejewski i Dariusz Kumoś – OSP Wolbromów, 
-Artur Bocheński – OSP Młyńsko 
– Sławomir Cichuta – OSP Gryfów Śląski 
Wśród odznaczonych był również przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej 
z partnerskiego miasta Raspeneava ( Republika Czeska ) i jednocześnie 
komendant Zawodowej Straży Pożarnej w tym mieście Josef Hanzl s. Josefa ,który otrzymał brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Zawody zaszczycili swoją obecnością:  
– st. bryg. Arkadiusz Motylski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Lwówku Śląskim, 
– Henryk Leśków – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP  woj. dolnośląskiego i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP we Lwówku Śląskim
– Olgierd Poniźnik – Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, 
– Jerzy Andrzejczak – Sekretarz Gminy i Miasta, 
– strażacy z Raspenavy : Prezes OSP – Josef Hanzl, jego syn Josef Hanzl  oraz  
drugi syn Jaromir Hanzl, który jest  Naczelnikiem OSP i wicestarostą miasta Raspenavy. 
Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego 
Związku OSP RP w Gryfowie Śląskim, organizatorzy zawodów z Prezesem- 
Tadeuszem Jagiełło i Komendantem gminnym Związku OSP RP – Jackiem 
Mazurem oraz prezesi naczelnicy z naszych OSP. 
Po zawodach na stadionie nastąpił przejazd przez nasze miasto ok. 20 samochodów pożarniczych i ratowniczych. Były to pojazdy nie tylko z naszego miasta i gminy, ale z Bischofswerdy, Raspenavy, Rębiszowa, Pobiednej, Leśnej i z Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim. Udały się one ze stadionu na bulwar nad Kwisą, gdzie odbyła się dalsza cześć uroczystości .
Tam wręczono odznaczenia i uhonorowano zwycięzców zawodów. 
Zostały również przekazane podziękowania dla jednostek, które obchodziły 
swój jubileusz, w tym od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Lwówku Śląskim i Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP.  
P. Krzysztof Król najmłodszym wręczył nagrody za udział w konkursie plastycznym.
W drugiej części uroczystości zorganizowanej przez p. Krzysztofa Króla- Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim z pomocą gryfowskich strażaków były wykonywane  pokazy: 
– sprawności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Rębiszowie w gaszeniu 
pożaru, 
– zrzutu wody przez samolot gaśniczy ”Dromader”,
– ratownictwa drogowego wykonany przez gryfowskich strażaków, 
– podania wody z działka wodnego umieszczonego na samochodach 
pożarniczych przez strażaków z Bischofswerdy i OSP w Pobiednej 
 oraz ratownictwa wysokościowego z OSP w Złotoryi 
Na placu „Kwisonaliów” były też stoiska ze sprzętem pożarniczym.
Spikerkę prowadziła Pani Ania Michalkiewicz – Dyrektor Gryfowskiego 
Ośrodka Kultury w mundurze strażaka, wspólnie z p. Krzysztofem Królem.
Tą drogą przekazujemy serdeczne podziękowania dla organizatorów uroczystości, w tym dla Pana Krzysztofa Króla, startującym w zawodach drużynom oraz wykonującym pokazy, sponsorom oraz  tym wszystkim,
którzy przyczynili  się do organizacji tak ważnej dla strażaków uroczystości.

W wyniku ostrej rywalizacji pierwsze miejsce zajęli strażacy z Ubocza, drugie strażacy z Wolbromowa, a trzecie ochotnicy z Rząsin. Następne były drużyny z Młyńska, Gryfowa Śląskiego, Proszówki i Krzewia Wielkiego. Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych pierwsi byli młodzi strażacy z Rząsin, a drudzy z Wolbromowa.Najmłodszy uczestnik zawodów liczył niespełna 10 lat. Zawody sędziowali funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z Lwówka Śląskiego pod kierownictwem mł. brygadiera Artura Drozdowicza. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów, puchary zakupione przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gryfowie Śląskim, a wszystkie drużyny dyplomy. Po zawodach odznaczenia otrzymali długoletni i zasłużeni strażacy:- Zbigniew Jakubowski z OSP w Gryfowie Śląskim medalem „Za Zasługi dla ochrony przeciwpożarowej” nadanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.-  Stanisław Okulowski z OSP Młyńsko jedno z najwyższych odznaczeń pożarniczych – Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.Złote medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”  otrzymali: –  Eugeniusz Kumoś – Naczelnik OSP w Wolbromowie,-  Leszek Mizgier – członek OSP Krzewie Wielkie i Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej Oddziału M-G ZOSP RP w Gryfowie Śląskim.Srebrne medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:  -Marek Kumoś – Prezes OSP Wolbromów, -Szymon Kumoś – OSP Wolbromów, a brązowe medale : -Mariusz Jagiełło – OSP Krzewie Wielkie, -Mateusz Złotek – OSP Wolbromów Odznaki „Strażak Wzorowy”  otrzymali : -Paweł Andrzejewski i Dariusz Kumoś – OSP Wolbromów, -Artur Bocheński – OSP Młyńsko – Sławomir Cichuta – OSP Gryfów Śląski 
Wśród odznaczonych był również przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej z partnerskiego miasta Raspeneava ( Republika Czeska ) i jednocześnie komendant Zawodowej Straży Pożarnej w tym mieście Josef Hanzl s. Josefa ,który otrzymał brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Zawody zaszczycili swoją obecnością:  – st. bryg. Arkadiusz Motylski – Komendant Powiatowy Państwowej StrażyPożarnej w Lwówku Śląskim, – Henryk Leśków – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZwiązkuOSP RP  woj. dolnośląskiego i jednocześnie Prezes Zarządu OddziałuPowiatowego Związku OSP RP we Lwówku Śląskim- Olgierd Poniźnik – Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, – Jerzy Andrzejczak – Sekretarz Gminy i Miasta, – strażacy z Raspenavy : Prezes OSP – Josef Hanzl, jego syn Josef Hanzl  oraz  drugi syn Jaromir Hanzl, który jest  Naczelnikiem OSP i wicestarostą miasta Raspenavy. 
Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego Związku OSP RP w Gryfowie Śląskim, organizatorzy zawodów z Prezesem- Tadeuszem Jagiełło i Komendantem gminnym Związku OSP RP – Jackiem Mazurem oraz prezesi naczelnicy z naszych OSP. Po zawodach na stadionie nastąpił przejazd przez nasze miasto ok. 20 samochodów pożarniczych i ratowniczych. Były to pojazdy nie tylko z naszego miasta i gminy, ale z Bischofswerdy, Raspenavy, Rębiszowa, Pobiednej, Leśnej i z Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim. Udały się one ze stadionu na bulwar nad Kwisą, gdzie odbyła się dalsza cześć uroczystości .Tam wręczono odznaczenia i uhonorowano zwycięzców zawodów. Zostały również przekazane podziękowania dla jednostek, które obchodziły swój jubileusz, w tym od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Lwówku Śląskim i Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP.  P. Krzysztof Król najmłodszym wręczył nagrody za udział w konkursie plastycznym.W drugiej części uroczystości zorganizowanej przez p. Krzysztofa Króla- Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim z pomocą gryfowskich strażaków były wykonywane  pokazy: – sprawności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Rębiszowie w gaszeniu pożaru, – zrzutu wody przez samolot gaśniczy ”Dromader”,- ratownictwa drogowego wykonany przez gryfowskich strażaków, – podania wody z działka wodnego umieszczonego na samochodach pożarniczych przez strażaków z Bischofswerdy i OSP w Pobiednej  oraz ratownictwa wysokościowego z OSP w Złotoryi Na placu „Kwisonaliów” były też stoiska ze sprzętem pożarniczym.Spikerkę prowadziła Pani Ania Michalkiewicz – Dyrektor Gryfowskiego Ośrodka Kultury w mundurze strażaka, wspólnie z p. Krzysztofem Królem.
Tą drogą przekazujemy serdeczne podziękowania dla organizatorów uroczystości, w tym dla Pana Krzysztofa Króla, startującym w zawodach drużynom oraz wykonującym pokazy, sponsorom oraz  tym wszystkim, którzy przyczynili  się do organizacji tak ważnej dla strażaków uroczystości.

Stanisław Jóźwiak


Drukuj/generuj pdf

Na skróty