28.09.2012
Agnieszka Muszka

O powodzi i budżecie

O powodzi i budżecie

19 września br. w sali posiedzeń gryfowskiego ratusza miejscowi radni wraz z władzami miasta i gminy debatowali nad bieżącymi sprawami lokalnej społeczności.

Właściwie wrześniowa sesja Rady Miejskiej oscylowała wokół dwóch tematów – usuwania skutków lipcowej powodzi i oceny wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku. Jednak na samym początku obrad burmistrz Olgierd Poniźnik omówił sprawy związane z realizacją uchwał oraz przedstawił ponad 150 zarządzeń wydanych od ostatniej sesji. Następnie działania w kwestii usuwania szkód po katastrofie, jaka nawiedziła Ubocze, Rząsiny, Wolbromów i Gryfów Śl. przedstawił zarówno burmistrz Gryfowa jak i starosta lwówecki Józef Stanisław Mrówka. Ich wystąpienia wzbogaciła dokumentacja fotograficzna, pokazująca siłę żywiołu i ogrom zniszczeń. Burmistrz Poniźnik podkreślił, że od dnia powodzi zgłaszano wiele pretensji, tak jakby za to wszystko co się wydarzyło winę ponosiła gmina i jej włodarz osobiście. Na szczęście jednak w tej trudnej sytuacji było też wiele życzliwości i zrozumienia, nie mówiąc już o pomocy ze strony dolnośląskich samorządów.
Drugim ważnym tematem była ocena wykonania budżetu w pierwszym półroczu. I choć obecny rok nie należy do najłatwiejszych, to jednak dzięki zrozumieniu i współpracy z poszczególnymi jednostkami gminy wszystkie sprawy udaje się prowadzić bezkolizyjnie. Bieżący rok to z pewnością wyzwanie dla władz miasta, ale – co warto podkreślić – z podobnymi problemami borykają się niemal wszystkie samorządy. Na koniec radni przyjęli kilka uchwał – m.in. w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śl., trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy oraz zmian w tegorocznych finansach.
Wrześniowa sesja miała pierwotnie odbyć się w Wolbromowie, ale ze względu na nieobecność sołtysa i wcześniejsze zaangażowanie mieszkańców wsi w spotkanie z biskupem, które miało miejsce dzień wcześniej, przeniesiono obrady do Gryfowa. Mimo trudnej sytuacji gminy wrześniowa sesja przebiegła w atmosferze dyskusji i troski o przyszłość gminy i jej mieszkańców.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty