23.06.2015
Agnieszka Muszka

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Gryfowskiego Klubu Sportowego „GRYF” Gryfów Śląski w dniu 11 lipca 2015 r. o godz. 14:00 w sali Centrum Organizacji Pozarządowych – parter Ratusza w Gryfowie Śląskim (wejście od strony TAXI), odbędzie się Walne Zebranie Klubu (sprawozdawczo-wyborcze). Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Naszego klubu.
                 
                                                               -W imieniu Zarządu – 
         Sekretarz
 Bartłomiej Cybulski

Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Gryfowskiego Klubu Sportowego „GRYF” Gryfów Śląski w dniu 11 lipca 2015 r. o godz. 14:00 w sali Centrum Organizacji Pozarządowych – parter Ratusza w Gryfowie Śląskim (wejście od strony TAXI), odbędzie się Walne Zebranie Klubu (sprawozdawczo-wyborcze). Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Naszego klubu.

-W imieniu Zarządu –          

 Sekretarz

 Bartłomiej Cybulski


Drukuj/generuj pdf

Na skróty