14.07.2010
Agnieszka Muszka

O bezpieczeństwie, zwierzętach i rewitalizacji

O bezpieczeństwie, zwierzętach i rewitalizacji

Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miejskiej w Gryfowie Śl. swoją tematyką dotykała wielu istotnych aspektów życia miejscowej społeczności.

Podczas obrad, które prowadzone były tym razem w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, poruszano głównie trzy kwestie. Jedną z nich było omówienie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy przez komendanta gryfowskiego komisariatu podinsp. Jarosława Orabczuka oraz komendanta straży miejskiej Andrzeja Szulca. Zdaniem stróżów prawa Gryfów jest generalnie bezpiecznym miastem, choć drobne incydenty się zdarzają. Jednak prewencja, działalność edukacyjna w placówkach oświatowych i nie tylko może pomóc uświadomić mieszkańcom potrzebę zadbania o bezpieczeństwo własne i innych obywateli.

 

Innym tematem poruszanym podczas sesji był problem zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy. Stanowisko i działania lokalnego samorządu zaprezentowała inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa Krystyna Samborska. Powiatowy lekarz weterynarii z Lwówka Śl. Ireneusz Hołoga stwierdził, że schroniska nie są najlepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o problem bezdomności zwierząt domowych, ale przede wszystkim stawianie na edukację i odpowiedzialność mieszkańców w tej dziedzinie, czemu służyć mogą odpowiednie akty prawa miejscowego, jak choćby w kwestii opłat za posiadanie czworonogów.

 

Jednym z ważniejszych punktów czerwcowej sesji było przedstawienie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gryfów Śląski”, o czym mówiła zastępczyni burmistrza Edyta Wilczacka. Celem wspomnianego programu jest przywrócenie pozycji miasta w regionie, poprawa jakości życia mieszkańców, podniesienie konkurencyjności miasta oraz zwiększenie potencjału turystycznego, a więc ogólnie rzecz ujmując wygenerowanie szans na wszechstronny wzrost konkurencyjności oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu Gryfowa Śląskiego. Po prezentacji gryfowscy radni przyjęli program rewitalizacji, który objąć ma nie tylko starówkę, ale także okolice dworca PKP i inne części miasta, w których wspólnoty mieszkaniowe zarządzające wytypowanymi kamienicami zgodziły się na uczestnictwo i chcą razem z lokalnym samorządem współdziałać w realizacji zamieszczonych w projekcie zadaniach.

 

Oprócz tych ważnych tematów radni podjęli decyzje w sprawie dzierżawy gruntów, nabycia od Budowlano-Produkcyjnej Spółdzielni Pracy „SCH” w Lubaniu prawa użytkowania wieczystego terenu w Proszówce, jak i w kwestii zmiany w tegorocznym budżecie.

 

Ziemia Lubańska Nr 13(396) * 7-28.07.2010

Drukuj/generuj pdf

Na skróty