07.07.2011
Agnieszka Muszka

O absolutorium i kulturze

O absolutorium i kulturze

Ostatni dzień czerwca w gminie Gryfów Śląski upłynął pod znakiem absolutorium oraz dyskusji nad stanem lokalnych placówek kulturalnych.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej tego półrocza poświęcona była głównie placówkom kulturalnym na terenie gminy, a także sprawozdaniu finansowemu oraz z wykonania budżetu za rok 2010. W pierwszej części charakterystykę Biblioteki Publicznej oraz zadania nowo powstałego Europejskiego Centrum Kulturalno-Informacyjnego przedstawiła dyrektor placówki Marzena Wojciechowska. Potem przyszedł czas także na prezentację pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, o którego działaniach mówiła kierująca placówką Anna Domino.
Drugim ważnym punktem obrad gryfowskich radnych było rozpatrzenie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu oraz udzielenie burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi absolutorium. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa jak i komisje Rady Miejskiej bez zarzutu przyjęły raporty włodarza gminy, co stało się powodem udzielenia absolutorium burmistrzowi. Potem przyszedł czas na podjęcie uchwał m.in. w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego czy w wieloletniej prognozie finansowej.
Poza tym burmistrz Olgierd Poniźnik poinformował uczestników obrad, że od 1. lipca na dobre zacznie funkcjonować opieka medyczna nocna, w soboty i świąteczna. W dni powszednie w godz. 18.00–22.00, zaś w święta od 8.00 do 12.00.
Na koniec radni zapoznali się z działalnością Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie oraz z Lokalną Strategią Rozwoju, o czym referowała kierująca wspomnianym stowarzyszeniem Bożena Mulik.

 

Ziemia Lubańska Nr 13(420) * 6-20.07.2011

Drukuj/generuj pdf

Na skróty