08.02.2016
Agnieszka Muszka

Numery porządkowe nieruchomości

Numery porządkowe nieruchomości

Na wniosek służb ratowniczych (Pogotowie  Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe i inne zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców) uprzejmie przypominamy:
1) zgodnie z art. 47b ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają ,mają obowiązek umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerami porządkowymi w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
2) Po umieszczeniu tabliczki z numerem należy także dbać o jej dobry stan techniczny (czytelny numer)
3) Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości ….. podlega karze grzywny do 250 zł.
Szanowni właściciele nieruchomości !
Zadbajcie o właściwe oznaczenie swoich posesji a unikniecie grzywny oraz, co najważniejsze, służby ratunkowe szybko trafią we właściwe miejsce ratując zdrowie i życie.

Na wniosek służb ratowniczych (Pogotowie  Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe i inne zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców) uprzejmie przypominamy:

1) zgodnie z art. 47b ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerami porządkowymi w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2) Po umieszczeniu tabliczki z numerem należy także dbać o jej dobry stan techniczny (czytelny numer)

3) Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości ….. podlega karze grzywny do 250 zł.

Szanowni właściciele nieruchomości! Zadbajcie o właściwe oznaczenie swoich posesji a unikniecie grzywny oraz, co najważniejsze, służby ratunkowe szybko trafią we właściwe miejsce ratując zdrowie i życie.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty