11.07.2022
Paweł Cerkanowicz

NOWE MIEJSCA POSTOJOWE PRZY STADIONIE MIEJSKIM

NOWE MIEJSCA POSTOJOWE PRZY STADIONIE MIEJSKIM

Świetna gra gryfowskich piłkarzy i sukcesy klubu „Gryf” przyciągają coraz większe rzesze kibiców. Dotychczasowy plac parkingowy nie zapewniał wystarczającej ilości miejsc postojowych przy Stadionie Miejskim im. Noela Wolnego w Gryfowie Śląskim. Z inicjatywy długoletniego działacza piłkarskiego oraz  Radnego Rady Miejskiej Zygfryda Borkowskiego wykonano nowy plac postojowy o powierzchni ok. 1000 m2. Prace polegały na korytowaniu terenu, skuciu murków oporowych, ułożeniu krawężników oraz utwardzeniu powierzchni kruszywem bazaltowym. Prace wykonała firma CAMION TRANS B. Krzyżanowski z Lubomierza za kwotę 31 000 zł. Ty samym Stadion Miejski zyskał ok. 40 dodatkowych miejsc postojowych.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty