12.05.2021
Paweł Cerkanowicz

NOWE BOISKA SPORTOWE

NOWE BOISKA SPORTOWE

12 maja 2021 roku w samo południe podpisałem umowę z właścicielem firmy  BELLSPORT z Bytomia z Panem Grzegorzem Leszczyńskim w sprawie budowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim. Wartość tych prac opiewa na kwotę  2 145 656,59 zł. W 50% uzyskaliśmy na to zadanie dofinansowanie ze strony Programu „Sportowa Polska” . Termin wykonania tego zadania to 31 sierpień 2021r. Przy podpisaniu umowy obecni byli : Jadwiga Hawryluk – Dyrektor SPNr1, Z-ca Burmistrza – Andrzej Tartak, Sekretarz Gminy i Miasta – Jerzy  Andrzejczak, Skarbnik Gminy – Marek Kurec i inspektor ds. inwestycji Rafał Olszówka oraz inspektor nadzoru Zbigniew Mickiewicz.

Jestem przekonany, że inwestycja zakończy się w terminie i od nowego roku szkolnego 2021/2022 dzieci i młodzież będą miały dogodne warunki do uprawiania sportu i kultury fizycznej.

                                                  Burmistrz Gminy i Miasta

                                                         Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty