17.09.2015
Agnieszka Muszka

Nowa droga w Uboczu

Nowa droga w Uboczu

19 sierpnia br. Gmina Gryfów Śląski podpisała umowę z Wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka Z O. O. z Jałowca. Prace przewidziane do wykonania to: nowa konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku 0,3 km, odwodnienie drogi za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych, 140 metrów bieżących cieku z elementów betonowych oraz pobocza. Zadanie dotowane w 100 % ze środków z budżetu państwa przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 82 071,75 zł. Z budżetu Gminy zostały przeznaczone środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski o łącznej wartości 8 500,00 zł. Termin wykonania prac drogowych zgodnie z umową z Wykonawcą wyznaczony jest do 19 września br.
Sporządził: Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

19 sierpnia br. Gmina Gryfów Śląski podpisała umowę z Wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka Z O. O. z Jałowca. Prace przewidziane do wykonania to: nowa konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku 0,3 km, odwodnienie drogi za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych, 140 metrów bieżących cieku z elementów betonowych oraz pobocza. 

Zadanie dotowane w 100 % ze środków z budżetu państwa przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 82 071,75 zł. Z budżetu Gminy zostały przeznaczone środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski o łącznej wartości 8 500,00 zł. Termin wykonania prac drogowych zgodnie z umową z Wykonawcą wyznaczony jest do 19 września br.Sporządził: 

Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

Foto: Paweł Rubaj

Drukuj/generuj pdf

Na skróty