03.12.2021
Paweł Cerkanowicz

Niebezpieczne skrzyżowanie w Krzewiu Wielkim

Niebezpieczne skrzyżowanie w Krzewiu Wielkim

W dniu 18 października br. na prośbę Komendanta Powiatowej Policji insp. Jacka Bandyka a także Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Mateusza Królaka a także Burmistrza Gminy i Miasta Gryfowa Śląskiego Olgierda Poniźnika odbyło się spotkanie z Senatorem RP Panem Rafałem Ślusarzem. Głównym celem spotkania było bezpieczeństwo ruchu drogowego na Drodze Krajowej 30 w Gminie Gryfów Śląski. Skrzyżowanie przy SP 1,  skrzyżowania ul. Jeleniogórskiej i Kolejowej a także skrzyżowania  DK30 z DW 361w m. Krzewie Wielkie. KP Policji poinformował uczestników spotkania o liczbie wypadków i ich ofiarach jakie miały miejsce w ostatnich latach  w wyniku dyskusji Pan Senator zaangażował się w sprawę poprawy bezpieczeństwa oraz obiecał osobiste spotkanie z Panią Lidią Markowską Dyrektorem Oddziału GDDKiA . Otrzymaliśmy też z biura Pana Senatora R. Ślusarza odpowiedź od Pani Dyrektor Lidii Markowskiej, który zamieszczamy w całości. Mamy nadzieję, że osobiste zaangażowanie Pana Senatora przyczyni się do przyspieszenia poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jak i uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Gryfów Śląski.

 

Sporządziła Anna Petruch

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty