04.05.2023
Grzegorz Bielak

Nabór uzupełniający propozycji projektów do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2027

Nabór uzupełniający propozycji projektów do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2027

Komitet Sterujący ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (KS ZIT AJ) ogłasza nabór uzupełniający propozycji projektów do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2027 (Strategia ZIT AJ)

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami naboru uzupełniającego, które są do pobrania pod linkiem – Zasady naboru uzupełniającego propozycji projektów do Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029

Załączniki do Zasad naboru (dostępne do pobrania poniżej):

Zał. 1. – Formularz propozycji projektu do Strategii ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029

Zał. 2. – Lista adresów e-mail do składania propozycji projektów

Zał. 3. – Lista celów i działań do Strategii ZIT AJ 2021-2029

Zał. 4. – Lista koncepcji projektów aglomeracyjnych ZIT AJ

Zał. 5. – Linia demarkacyjna. Podział interwencji i zasad wdrażania programów krajowych i regionalnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027

Nabór uzupełniający propozycji projektów rozpocznie się w dniu  02.05.2023 r. i zakończy się w dniu 09.05.2023 r. 

Propozycje projektów składać mogą: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Propozycje projektów z terenu gminy Gryfów Śląski  należy zgłaszać za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, na adres poczty elektronicznej: ue@gryfow.pl.

W przypadku projektów partnerskich Wnioskodawca wybiera spośród gmin jedną, za pośrednictwem której dokonuje zgłoszenia propozycji projektu.

Fundusze Regionalne Dolny Śląsk
Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty