23.08.2023
Paweł Cerkanowicz

Modernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim nabiera tempa .

Modernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim nabiera tempa .

 W dniu 23 sierpnia 2023 r. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski dokonał wyboru Wykonawcy. Wykonawcą zadania jest firma BRAD-BUD Robert Hankus, z siedzibą w Biedrzychowicach. Umowa na realizację inwestycji zostanie podpisana do końca sierpnia.

 Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z dokumentacją przetargową  zakres prac obejmie wymianę okien, odnowienie elewacji, remont budynku wewnątrz wraz z wymianą instalacji, wymianę dachu.

Remont budynku MGOK pozwoli na jego dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż poprzez wymianę drewnianych schodów na schody żelbetowe oraz  montaż windy dla niepełnosprawnych.

Wartość robót wyniesie 7 990 000,00 zł, planowany termin zakończenia robót październik 2024 r. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5 mln zł, a pozostałe z budżetu Gminy Gryfów Śląski.

 

 

                                                                        Ins. ds. Zamówień Publicznych

                                                 Monika Gałucha

Drukuj/generuj pdf

Na skróty