18.01.2022
Paweł Cerkanowicz

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY  W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców gminy i miasta Gryfowa Śląskiego do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków  Funduszy Europejskich.

W ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego  pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  będzie pełnić dyżur w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski (Ratusz).

Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania  dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o  zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne  możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.

Wskaże kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Mieszkańców gminy i miasta  Gryfowa Śląskiego zapraszamy na konsultacje w ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego:

28 stycznia  2022 r.  w  godz. 12.00-14.30

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski

ul. Rynek 1; parter, sala narad (bezpośrednie wejście od strony postoju TAXI)

W związku z epidemią Covid-19 konsultacje udzielane będą z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

  

Serdecznie zapraszamy !

Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku

Drukuj/generuj pdf

Na skróty