12.06.2015
Agnieszka Muszka

Miasto z historią niezwykłą

Miasto z historią niezwykłą

Konferencje historyczne w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śl. na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń regionu. Tym razem odbyła się ona pod hasłem „Gryfów Śląski – miasto z historią niezwykłą”.

Na konferencji zaprezentowane zostały cztery referaty odnoszące się do dziejów Gryfowa Śl. i okolic. Referaty oparte zostały na materiałach archiwalnych z archiwów państwowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Wśród zagadnień, jakie zostały przedstawione dość licznie zgromadzonym słuchaczom były zarówno wątki z historii przed i powojenne. Kustosz Barbara Grzybek z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu referowała temat „Życie codzienne w powojennym Gryfowie – z zapisków milicyjnych”, z kolei dr Katarzyna Pawlak-Weiss z wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej mówiła o Gryfowie Śl. w świetle dokumentów SB, Jan Wysopal, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Gryfowa zaprezentował temat „Gryfowskie losy i życiorysy 1945-1955”, a dr Jarosław Bogacki z Uniwersytetu Opolskiego omówił referat pt. „Dr Elisabeth Zimmermann – kobieta, która ocaliła przeszłość Gryfowa”. Każdy z referatów budził ogromne zainteresowanie, a także mnóstwo pytań, które omawiano także podczas przerwy kawowej. Jak zawsze była to okazja do zapoznania się z ciekawą dokumentacją historyczną i materiałami źródłowymi, które rzucają nowe światło na niezwykłe dzieje Gryfowa Śl.

Moderatorem spotkania była dyrektor Marzena Wojciechowska, a wśród gości był m.in. burmistrz Gryfowa Olgierd Poniźnik, starosta lwówecki Marcin Fluder i senator RP Jan Michalski.

Konferencja została zorganizowana z okazji tegorocznych „Kwisonaliów” oraz Międzynarodowego Dnia Archiwów.

Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZSOiZ w Gryfowie Śl. – „Homo Viator”, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śl., Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śl., a całość sfinansowana została ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Ziemia Lubańska

Drukuj/generuj pdf

Na skróty