09.07.2019
Paweł Cerkanowicz

Matury, matury w Gryfowskim ZSOiZ …

Matury, matury w Gryfowskim ZSOiZ …

4 lipca 2019 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna, a wraz z nią Komisje Okręgowe, podała wyniki egzaminu maturalnego, zdawanego przez abiturientów w maju br.  Matura jest nie tylko zwieńczeniem cyklu edukacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale przede wszystkim niezbędną „przepustką” na wybrane kierunki studiów wyższych. Warto podkreślić, że w minionym roku szkolnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim egzamin ten zdawali uczniowie dwóch klas Technikum – technik informatyk i technik leśnik, dla których niezwykle ważnym podsumowaniem czterech lat edukacji były egzaminy potwierdzające kwalifikacje w wybranym zawodzie. Tym bardziej należy zaakcentować fakt, że nasi wychowankowie potrafili połączyć zdobywanie trudnych i absorbujących czasowo umiejętności zawodowych z wiedzą ogólnokształcącą.

Zdawalność naszych abiturientów wyraźnie przekroczyła średnie wyniki matury dla uczniów techników na poziomie ogólnopolskim i również województwa dolnośląskiego, co wskazuje, że proces dydaktyczny w Gryfowskim ZSOiZ gwarantuje uzyskiwanie przez absolwentów naszej Szkoły sukcesów edukacyjnych.

Warto zauważyć, że kilkoro gryfowskich maturzystów uzyskało wyniki stuprocentowej zdawalności z języka polskiego i języka angielskiego, a także mogą pochwalić się oni świetnymi średnimi z matematyki, a przecież od lat ten przedmiot sprawia polskim uczniom tak wiele kłopotów.

Gratulujemy maturzystom Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim wyników egzaminów maturalnych, oczekując zarazem, że kontynuować będą oni naukę na wymarzonych przez siebie kierunkach studiów.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty