20.07.2016
Agnieszka Muszka

Marszałkowskie dofinansowanie obszarów wiejskich

Marszałkowskie dofinansowanie obszarów wiejskich

5 lipca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie przedstawiciele 19 samorządów powiatu lubańskiego, lwóweckiego, zgo-rzeleckiego, bolesławieckiego i jeleniogórskiego spotkali się, aby wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego rozpocząć realizację projektów w ramach programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi. 
Spotkanie otworzył gospodarz miejsca – burmistrz Leszek Leśko, dziękując wicemarszałek Ewie Mańkowskiej oraz dyrektorowi Wydziału Obszarów Wiejskich Pawłowi Czyszczoniowi za organizację spotkania właśnie w Olszynie. Po krótkim wstępnie marszałek Ewy Mańkowskiej nastąpiło wręczenie i podpisanie umów w ramach programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi. 
– Od 10 lat środki z budżetu województwa dolnośląskiego związane właśnie z Odnową Dolnośląskiej Wsi na wnioski gmin są rozdzielane na wskazywane przez nie przedsięwzięcia. Te środki są po to, by stwarzać dobre warunki dla mieszkańców wsi, dla świetlic i placów zabaw – mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Ewa Mańkowska. – Chcieliśmy, aby tym razem nasze spotkanie z burmistrzami i wójtami odbyło się nie we Wrocławiu, ale w terenie. Tym razem spotkaliśmy się z 19 reprezentantami samorządów w Olszynie. 
Spotkanie było także okazją do tego, aby wymienić się informacjami na temat kolejnych możliwości pozyskiwania środków ze-wnętrznych przez samorządy. Wiele z wątpliwości wójtów i burmistrzów rozwiewał dyrektor Paweł Czyszczoń podczas dyskusji, która wywiązała się przy okazji podpisywania umów. 
Gminę Gryfów Śląski reprezentowała skarbnik Anna Jankowska. Przedmiotem złożonego przez gminę wniosku o dofinansowanie było doposażenie placów zabaw w Uboczu i Proszówce. W ramach przedsięwzięcia powstał nowy plac zabaw przy Szkole Podsta-wowej w Uboczu, wyposażono siłownię w Świetlicy Wiejskiej w Uboczu, natomiast w Proszówce istniejący plac został doposażony o nowe urządzenia siłowni zewnętrznej.
Nasza gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 12.610,00 zł, wkład własny stanowiły środki Funduszu Sołeckiego. Całkowita wartość projektu to 25.222,42 zł. 
Źródło: Artur Grabowski
http://www.olszyna.pl

15 lipca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie przedstawiciele 19 samorządów powiatu lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, bolesławieckiego i jeleniogórskiego spotkali się, aby wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego rozpocząć realizację projektów w ramach programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Spotkanie otworzył gospodarz miejsca – burmistrz Leszek Leśko, dziękując wicemarszałek Ewie Mańkowskiej oraz dyrektorowi Wydziału Obszarów Wiejskich Pawłowi Czyszczoniowi za organizację spotkania właśnie w Olszynie. Po krótkim wstępnie marszałek Ewy Mańkowskiej nastąpiło wręczenie i podpisanie umów w ramach programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Gminę Gryfów Śląski reprezentowała skarbnik Anna Jankowska. Przedmiotem złożonego przez gminę wniosku o dofinansowanie było doposażenie placów zabaw w Uboczu i Proszówce. W ramach przedsięwzięcia powstał nowy plac zabaw przy Szkole Podsta-wowej w Uboczu, wyposażono siłownię w Świetlicy Wiejskiej w Uboczu, natomiast w Proszówce istniejący plac został doposażony o nowe urządzenia siłowni zewnętrznej. Nasza gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 12.610,00 zł, wkład własny stanowiły środki Funduszu Sołeckiego. Całkowita wartość projektu to 25.222,42 zł.

 – Od 10 lat środki z budżetu województwa dolnośląskiego związane właśnie z Odnową Dolnośląskiej Wsi na wnioski gmin są rozdzielane na wskazywane przez nie przedsięwzięcia. Te środki są po to, by stwarzać dobre warunki dla mieszkańców wsi, dla świetlic i placów zabaw – mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Ewa Mańkowska. – Chcieliśmy, aby tym razem nasze spotkanie z burmistrzami i wójtami odbyło się nie we Wrocławiu, ale w terenie. Tym razem spotkaliśmy się z 19 reprezentantami samorządów w Olszynie. Spotkanie było także okazją do tego, aby wymienić się informacjami na temat kolejnych możliwości pozyskiwania środków ze-wnętrznych przez samorządy. Wiele z wątpliwości wójtów i burmistrzów rozwiewał dyrektor Paweł Czyszczoń podczas dyskusji, która wywiązała się przy okazji podpisywania umów.

 Źródło: Artur Grabowsk ihttp://www.olszyna.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty