21.07.2016
Agnieszka Muszka

Marszałkowskie dofinansowanie do zakupu motopompy pożarniczej

Marszałkowskie dofinansowanie do zakupu motopompy pożarniczej

Samorząd Województwa Dolnośląskiego przyznał naszej Gminie pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 3000,00 zł. na zadanie ”Poprawa bezpieczeństwa Gminie Gryfów Śląski poprzez zakup motopompy pożarniczej wysokociśnieniowej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce”.
Niniejszy projekt został wyłoniony w ramach konkursu pn.:„ Poprawa bezpieczeństwa w 
Województwie Dolnośląskim w 2016 roku”.
Pomoc finansowa w tym zakresie została przyznana dla 28 gmin naszego województwa. 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego przyznał naszej Gminie pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 3.000,00 zł. na zadanie ”Poprawa bezpieczeństwa Gminie Gryfów Śląski poprzez zakup motopompy pożarniczej wysokociśnieniowej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce”. Niniejszy projekt został wyłoniony w ramach konkursu pn.: „ Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w 2016 roku”. Pomoc finansowa w tym zakresie została przyznana dla 28 gmin naszego województwa. 


Drukuj/generuj pdf

Na skróty