10.02.2020
Paweł Cerkanowicz

Marszałek Województwa Dolnośląskiego w Gryfowie Śląskim

Marszałek Województwa Dolnośląskiego w Gryfowie Śląskim

5 lutego gościliśmy w Gryfowie Śląskim Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. Wizyta rozpoczęła się od spotkania w urzędzie, w którym uczestniczyli  Piotr Koszarek- Dyrektor Departamentu Marszałka, burmistrz Olgierd Poniźnik wraz z kierownictwem gminy, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Królak oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. Na początku spotkania burmistrz w imieniu mieszkańców podziękował za wsparcie finansowe ważnych inwestycji w gminie tj. modernizacji oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim, budowy żłobka, zrealizowania programu e-usługi i uzbrojenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz pomocy w zakupie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla gryfowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. W dalszej części rozmów burmistrz zwrócił się o pomoc przy czekających gminę kolejnych inwestycjach, takich jak modernizacja ośrodka kultury i budowa nowego przedszkola. Poruszono także temat projektu dotyczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła. Obecna na spotkaniu dyrektor ośrodka kultury Anna Michalkiewicz wręczyła marszałkowi pismo z prośbą o patronat nad tegorocznymi XX jubileuszowymi Kwisonaliami oraz wsparcie finansowe przedsięwzięcia. Zapoznała Marszałka z propozycją nowej formuły promocji Dolnego Śląska podczas gryfowskiego święta, poprzez organizację tzw. Przystanku nad Kwisą i prezentację stoisk m.in. Stawów Milickich, Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego, Kolei Dolnośląskich  i Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, a także Zielonej Doliny Zdrowia i Żywności.

Po spotkaniu w urzędzie, na gryfowskim rynku zaprezentowano Marszałkowi samochód OSP i wręczono podziękowania za wsparcie przy jego pozyskaniu. Następnie marszałek wizytował Żłobek Miejski oraz Oczyszczalnię Ścieków.  Po nowym żłobku gości oprowadziła dyrektor Anna Zawisza Paliwoda. W budynku oczyszczalni Marszałek spotkał się z kierownictwem ZBGKiM w Gryfowie Śląskim Małgorzatą Uhornicką i Tomaszem Lewkowiczem a także przedstawicielami Firmy Insbud realizującj to zadanie Tomaszem Daniłowem  i Sławomirem Ławniczakiem. Po obejrzeniu inwestycji goście i pracownicy zaangażowani w projekt modernizacji oczyszczalni otrzymali

pierniki w kształcie otwartej komory fermentacyjnej przygotowane przez lokalną firmę cukierniczą „Izerskie słodkości u Basi”.

Podczas dyskusji oraz zwiedzania obiektów poruszono także możliwość wsparcia małych i stosunkowo ubogich gmin w zakresie naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021 – 2027.

Na zakończenie pobytu marszałka burmistrz podziękował mu za poświęcony czas i poznanie problemów naszej gminy.

Marzena Wojciechowaska

Drukuj/generuj pdf

Na skróty