02.10.2008
Agnieszka Muszka

Make a Connection – Przyłącz się!

Make a Connection – Przyłącz się!

Z dniem 3 września 2008 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz firma Nokia ogłaszają rozpoczęcie VIII edycji Programu „Make a Connection – Przyłącz się”.

Program skierowany jest do grup młodzieży w wieku 16 do 22 lat. Otrzymują one dotacje na realizację zaproponowanych przez siebie projektów w swoich lokalnych społecznościach.
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz firma Nokia ogłosiły polską edycję Programu „Make a Connection – Przyłącz się” w lipcu 2001 roku. Przez pierwsze trzy lata (2001 – 2004 ) Program był realizowany w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, śląskim i małopolskim. Od maja 2004 roku Program obejmuje już całą Polskę. Grupy młodzieżowe mogą otrzymać dotację do 4 500 zł na realizację swoich inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Dodatkowo liderzy grup realizujących projekty biorą udział w szkoleniach, organizowanych i finansowanych przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, obejmujących takie zagadnienia jak: współpraca w grupie, planowanie harmonogramu działań i budżetu, rozwiązywanie konfliktów w grupie, zarządzanie projektem, diagnoza osobistych zasobów i planowanie ścieżki kariery, opracowywanie raportów (finansowego i merytorycznego) ze zrealizowanych działań, doskonalenie pracy zespołowej, planowanie przyszłych działań grupy.Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy grupy młodzieżowe (grupy nieformalne, samorządy szkolne, lokalne stowarzyszenia utworzone i kierowane przez młodzież itp.).Nadsyłane projekty powinny spełniać następujące warunki:
– Grupa powinna składać się z co najmniej 8 osób w wieku od 16 do 22 lat.
– Odbiorcami planowanych działań powinny być lokalne społeczności i ich członkowie, czyli mieszkańcy miejscowości, rówieśnicy, dzieci, sąsiedzi, etc.
– Proponowane działania powinny być samodzielnie zaplanowane i realizowane przez grupę, a nie kierowane przez dorosłych.
– Grupa może ubiegać się o dotację w wysokości od 2 000 do 4 500 złotych.
– Proponowane działania powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 lutego 2009, a kończyć nie później niż 31 sierpnia 2009 roku.


Termin nadsyłania projektów upływa 19 października 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego).Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży: Tel. (0 22) 826 10 16, E-mail: m.szczesniak@pcyf.org.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty