01.02.2010
Agnieszka Muszka

Luvena S.A w specjalnej Strefie Ekonomicznej

Luvena S.A w specjalnej Strefie Ekonomicznej

26 stycznia 2010r. w gryfowskim Ratuszu odbyło się przekazanie na ręce Pana Kazimierza Zagozdy Prezesa „Luvena S.A.” z Lubonia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Akt zezwolenia przekazała Pani Iwona Krawczyk, Prezes KSSEMP. Tym samym zakończył się długotrwały proces przygotowania i rozpoczęcia działalności w Strefie.

Spółka Akcyjna „Luvena” będzie prowadzić działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy, wśród których znajdują się między innymi nawozy i związki azotowe, chemikalia nieorganiczne, pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne. Planowane inwestycje maja zakończyć się do 31 grudnia 2012r.

 

Ponadto informujemy, że bardzo są zaawansowane prace przy włączeniu do Strefy Ekonomicznej dalszych terenów na terenie Gryfowa Śląskiego (działka przy ul. Jeleniogórskiej koło Gradixu i Orlenu). Przewidywany termin – jesień 2010r.
Życzymy Zarządowi Spółki „Luvena” pomyślnej realizacji otrzymanego zezwolenia.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty