31.08.2020
Paweł Cerkanowicz

List do rodziców i uczniów dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

List do rodziców i uczniów dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

Gryfów Śląski, 1 września 2020r.

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Przyjaciele Szkoły,

 

             Witam wszystkich po dwumiesięcznej przerwie w nauce i szkolnych obowiązkach. Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Jaki on    będzie? Co nam przyniesie? To pytanie każdego roku stawiają: dorośli i dzieci. Mamy wiele oczekiwań i marzeń i to właśnie powoduje, że wszyscy z nadzieją na ich spełnienie rozpoczynają naukę. Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego odbiega od tych, które znane były od  zawsze. Mimo że zarówno uczniowie jak i nauczyciele stęsknili się za sobą, nie będą możliwe uściski i przytulanki na powitanie.

 Sytuacja kraju i świata jest szczególna. Wszystkim zależy na bezpiecznym powrocie do szkoły. Wierzę w to, że wspólne odpowiedzialne działania pozwolą nam na funkcjonowanie w formie zbliżonej do tradycyjnej. Nadchodzący rok szkolny, obok kwestii związanej z bezpieczeństwem, to także nowe wyzwania edukacyjne. Mam nadzieję, że uda nam się rozwinąć umiejętności dzieci, które pozwolą im mierzyć się z wyzwaniami współczesnej Polski i świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności i kreatywności uczniów. Ważnym elementem wspólnego kształcenia będzie rozwijanie umiejętności cyfrowych, zwłaszcza, że od września wprowadzamy dziennik elektroniczny Librus. Szkoła zawsze odgrywała ważną rolę w wychowaniu młodych ludzi. Niezmienne pozostają takie wartości jak: szacunek do drugiego człowieka, własnej kultury, języka ojczystego, tradycji naszego regionu. W miarę możliwości,chociażby poprzez galowy strój,  będziemy zachęcać do aktywnego udziału w ważnych wydarzeniach państwowych, gminnych i szkolnych, by uczyć więzi z Małą Ojczyzną.

 Od wielu już lat jesteśmy organizatorem ogólnopolskich konkursów historyczno-regionalnych pod hasłem ,,Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” oraz ekologicznych konkursów ogólnopolskich  pod hasłem: ,, Polska jakiej nie znacie”. Obydwa- już po raz IX zostały objęte honorowymi patronatami Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Od 2002r. należymy do elity dolnośląskich szkół wspierających uzdolnienia, jako jedyna placówka         z powiatu lwóweckiego. Decyzją Dolnośląskiej Kapituły po akredytacji szkoły w 2019r.  nasz certyfikat został przedłużony do roku 2024r.  Uczniowie SP Nr 1 walczą i zdobywają stypendia-  i tak : stypendium Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego z Krakowa za swoje osiągnięcia i tytuł laureata otrzymała Róża Walenciak, nasza  utalentowana uczennica Marta Hercuń jest stypendystką fundacji Jerzego Szmajdzińskiego. Błażej Sułtanowski został laureatem prestiżowego konkursu z Dolny Ślązak z chemii. Nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty w konkursach na każdym szczeblu kraju. To wszystko udało  się osiągnąć dzięki Państwu. Ta dobra współpraca ze środowiskiem daje siłę, moc i chęć do działania. Razem zadbajmy więc o to, by wychować dzieci nie tylko na dobrych obywateli, ale jak mówi minister Dariusz Piontkowski na dobrych ludzi. Jestem przekonana, że dzięki współpracy szkoły z domem rodzinnym dziecka, każdy uczeń może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

 Z pewnością będzie to dla nas wszystkich  rok obfitujący w nowe doświadczenia. Oby tych dobrych było jak najwięcej. Wspierajmy się i pomagajmy sobie wzajemnie, by osiągnąć wspólny cel:  dobrą przyszłość dla naszych dzieci. W imieniu własnym i wszystkich członków szkolnej społeczności dziękuję niezawodnym przyjaciołom szkoły: władzom naszego miasta z Panem Olgierdem Poniźnikiem na czele, naszym darczyńcom i sponsorom, Radzie Rodziców  z Panem Jarosławem Rutkowskim i Wam wszystkim drodzy Rodzice za bezpośrednią pomoc i wspomaganie szkoły w zakresie organizacyjnym. To właśnie dzięki Państwu we wspólnej  trosce o dobro dzieci,by uczyło im się lepiej, nowocześniej, bezpieczniej- możliwe są wprowadzane zmiany.U progu nowego roku życzę wszystkim, by był on bezpieczny i spokojny. Uczniom, by rozwijali swoje talenty i pasje oraz osiągali sukcesy wykorzystując swoje mocne strony. Rodzicom – spokojnego roku, dumy ze swoich pociech i owocnej współpracy ze szkołą. Nauczycielom i pracownikom oświaty życzę, aby nowe wyzwania i realizacja zadań, jakie się pojawią, dawały satysfakcję.Naszym darczyńcom i sponsorom, by realizowali z powodzeniem  ważne misje, a także zdrowia i spełnienia w życiu osobistym i zawodowym.

            Niech nam wszystkim przez najbliższe 10 miesięcy towarzyszy optymizm i satysfakcja w każdym kolejnym dniu pracy.

 

 

                                                                            Z wyrazami szacunku

                                                                           Dyrektor szkoły Jadwiga Hawryluk

Drukuj/generuj pdf

Na skróty