27.05.2015
Agnieszka Muszka

LGD po walnym zebraniu

LGD po walnym zebraniu

Od samego początku działalność Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie dla gmin naszego regionu była drogą do efektywnego pozyskiwania funduszy zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 15 maja br. na terenie gminy Olszyna, w świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach, odbyło się podsumowujące walne zebranie stowarzyszenia.

O działalności LGD Partnerstwo Izerskie z satysfakcją wypowiada się wielu samorządowców. Słów uznania nie szczędzi również burmistrz Olszyny Leszek Leśko – gospodarz gminy, na terenie której odbyło się to ważne spotkanie członków stowarzyszenia.

– Dzięki LGD Partnerstwo Izerskie korzystamy z możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich. Możemy się pochwalić m.in. środkami finansowymi, jakie otrzymaliśmy na remont kapitalny dawnego Domu Ludowego w Biedrzychowicach, a obecnie bardzo ładnie wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Dofinansowanie na to zadanie było w wysokości 500 tys. zł. Ze środków pozyskiwanych przez LGD korzystaliśmy także przy realizacji remontu nowego obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie, a także placów zabaw dla naszych dzieci – mówi burmistrz Leszek Leśko.

Gmina Olszyna wraz z innymi samorządami idzie w tym kierunku, aby Stowarzyszenie LGD – Partnerstwo Izerskie mogło w dalszym ciągu funkcjonować na naszym terenie i aby wciąż była możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego.

– Osobiście uważam, że pani prezes Bożena Mulik od samego początku stara się o to, ażeby każdy z samorządów miał szansę na otrzymanie dofinansowania na różnego rodzaju zadania, które są ujęte we wnioskach – podkreśla burmistrz Olszyny. – I tak też się dzieje. Poza tym dba o to, żeby nie było nieporozumień, co potwierdza nawet efekt ostatniego zebrania.

Gospodarz gminy Olszyna podkreśla, że jednogłośnie podjęte uchwały i sprawozdania świadczą o tym, że samorządy skupione wokół LDG nawzajem się wspierają, rozumiejąc potrzeby innych oraz prowadząc prawdziwie partnerską współpracę. Obecnie w skład Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie wchodzi 18 gmin i 40 innych podmiotów, firm i mniejszych stowarzyszeń. Ostatnim samorządem, który do LGD przystąpił jest gmina Jeżów Sudecki.

Tymczasem kolejne spotkanie Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie planowane jest na 10 czerwca br. na godz. 11.00 w nowej siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie. Tematem głównym będzie podsumowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, informacja o nowym okresie programowania. Podczas tej uroczystej gali, na którą mają stawić się wszyscy beneficjenci oraz władze wojewódzkie, wręczone zostaną podziękowania dla lokalnych liderów.

Ziemia Lubańska

Drukuj/generuj pdf

Na skróty