10.10.2016
Agnieszka Muszka

LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza na szkolenie

LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza na szkolenie

LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza na szkolenia z zakresu rozpoczecia działalności gospodarczej.

Więcej informacji pod linkiem szkolenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramachdziałania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji ProgramuRozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty