23.07.2020
Paweł Cerkanowicz

Letnie inwestycje, remonty i zakupy w Gminie Gryfów Śląski

Letnie inwestycje, remonty i zakupy w Gminie Gryfów Śląski

Po okresie przestoju spowodowanego koronawirusem ruszyły zaplanowane inwestycje i remonty oraz zakupy.

W dniu dzisiejszym rozstrzygnięty został przetarg na średni samochód pożarniczy dla OSP w Uboczu. Przetarg wygrała   firma Bocar z Korwinowa  a wartość samochodu to 790. 000 tys. zł. z terminem realizacji do dnia 30 października 2020 r. Rozstrzygnięty został przetarg na budowę chodnika ul. 7-Dywizji, wygrała firma ANBUD z Lwówka Śląskiego na kwotę 193 811 10 zł, a także został rozstrzygnięty przetarg na budowę ul. Panoramicznej i Zaułek wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca na kwotę 86 112,98 zł. Trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu na realizację klubu Senior+ po dawnym klubie „Chemika”. Środki na ten cel pozyskaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 150 000zł., a także z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę prawie 1 mln zł. Rozstrzygnięty został także przetarg na budowę Pump-Track dla dzieci i młodzieży, który będzie zlokalizowany na boisku asfaltowym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Wykonawcą będzie firma BT-PROJEKT z Poznania za kwotę 334 560,00 zł. Obiekt winien zostać wykonany do 30 sierpnia br. Zostanie także pokryty asfaltem łącznik drogowo- pieszy ul. Sanatoryjnej z ul. Garncarską prace wykonuje Firma Pani Anieli Sikory z Wieży. Ogłoszony został przetarg na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w tym tez do zbiorników wody pitnej w Uboczu. Długość tej drogi to 904 m a przetarg zostanie rozstrzygnięty 29 lipca 2020 r. Została wykonana ścieżka dla pieszych w Wieży umożliwiająca bezpieczne przejście szczególnie dla dzieci szkolnych i mieszkańców.

Szczegółowe informacje znają Państwo w sierpniowym wydaniu Kuriera Gryfowskiego.

/-/ Olgierd Poniźnik

                                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                                        Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty