16.07.2007
Agnieszka Muszka

Kurier Gryfowski, czerwiec 2007

Kurier Gryfowski, czerwiec 2007

Kurier Gryfowski

Od stycznia 2007 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski jest wydawcą miesięcznika samorządu lokalnego Kurier Gryfowski.

Miesięcznik redaguje społeczny zespół: Mieczysław Gnach, Elżbieta Ryba, Małgorzata Szczepańska

Czerwcowe wydanie Kuriera Gryfowskiego już w kioskach.
Zapraszamy do punktów sprzedaży!

W najnowszym wydaniu znajdziemy:
fotoreportaż z Kwisonaliów, wakacyjną ofertę dla dzieci i młodzieży, wieści z ratusza, sprawozdanie z IX i X sesji Rady Miejskiej, artykuł o próbie odzyskania zamku Gryf, wieści w sprawie gryfowskiego szpitala, wkładkę na temat ochrony fauny i flory rzeki Kwisy, raport z Kwisonaliów, komiks.

Redaktor naczelny: Marzena Wojciechowska
tel. 695 601 120, marzena.library@plusnet.pl

Foto: Marta Niebieszczańka

Redaktor techniczny: Tomasz Latawiec

Gryfowskie Odloty: Mariusz Dragan
(mariusz.dragan@gmail.com), Piotr Pruszczyński

Adres redakcji:Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 33a, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 075 78 13 387
Dyżur redakcyjny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 9.00 – 17.00, środa: 9.00 – 15.00
Nakład: 1000 egz.

Zapraszamy do miłej lektury!

Drukuj/generuj pdf

Na skróty