23.08.2016
Agnieszka Muszka

Kto odpowiada za porządek wokół pojemników i boksów śmietnikowych?

Kto odpowiada za porządek wokół pojemników i boksów śmietnikowych?

Przypominamy, że zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Gryfów Śląski a Konsorcjum firm:  Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp. z o.o. w Lubomierzu i Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu, w dniu  28 grudnia 2015 roku, firmy wymienione wyżej zajmują się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za porządek na nieruchomości odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości. To on więc powinien również utrzymywać w czystości teren wokół pojemników i boksów śmietnikowych.

W przypadku terenów zabudowy wielorodzinnej, utrzymywanie miejsc gromadzenia odpadów, w tym altan czy boksów  śmietnikowych, przez więcej niż jednego zarządcę nieruchomości – odpowiedzialność za wywiązanie się z obowiązków ciąży na nich solidarnie.

W świetle tych przepisów, firma odbierająca odpady, zobowiązana jest do odebrania i usunięcia odpadów, które wypadły z pojemników przy załadunku do pojazdu. Nie odpowiada za utrzymanie w czystości miejsc przeznaczonych do zbierania odpadów, chyba że do ich zanieczyszczenia doszło w wyniku działań firmy.

Dodajmy, że poza pojemnikiem nie mogą się znajdować meble i inne odpady wielkogabarytowe, ale powinny być one  dostarczane przez właścicieli  do  Punktu Selektywne  Zbiórki Odpadów Komunalnych  mieszczącego się w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowe 42 (teren ZBGKiM).

Nie wolno  wrzucać odpadów poza pojemniki lub obok nich. Takie zachowanie jest niewłaściwe i za umieszczanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych grozi kara administracyjna.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty