31.05.2013
Agnieszka Muszka

Konkurs plastyczny „Jakie są moje korzenie ?”-

Konkurs plastyczny „Jakie są moje korzenie ?”-

16 maja 2013 r. do Biura Senatora RP Jana Michalskiego w Zgorzelcu zostały dostarczone prace plastyczne i literackie uczniów kl. I-VI  SP w Uboczu,  które wzięły udział w regionalnym etapie ogólnopolskiego konkursu historycznego „Jakie są moje korzenie ?”- znam historię swojej rodziny, miejsca zamieszkania, województwa i ojczyzny. Organizatorem konkursu jest  Parlamentarny Zespół ds. Dzieci.

Z  17 wysłanych prac, trzy zostały wyróżnione i wezmą udział w ogólnopolskim etapie konkursu w Warszawie, a trzy kolejne prace będą stanowiły ekspozycję w Senacie RP.

Do finału dostały się 2 prace literackie: uczennicy klasy V – Julii Łopąg  i  ucznia klasy VI –Macieja Celucha  oraz 1 praca plastyczna uczennicy z klasy II – Karoliny Bogdziewicz.                                               

Prace wybrane na wystawę do Senatu RP to prace plastyczne uczennic z klasy I : Karoliny Hasiak i Darii Sieradzkiej oraz z kl. IV : Anety Kordalskiej.  

Koordynatorem szkolnego etapu  konkursu była mgr Janina Hryniewiecka.

Nagrodą za wyróżnienie prac jest wyjazd do Senatu RP do Warszawy, którego sponsorem jest  Senator RP  Jan Michalski.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, wyróżnionym uczniom i rodzicom oraz opiekunom kl. I-VI.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty