25.06.2008
Agnieszka Muszka

Konkurs FOTOGRAFIA

Konkurs FOTOGRAFIA

Ruszyła IV edycja Doliny Kreatywnej!
Ogłoszeniem konkursu fotograficznego rozpoczęła się IV edycja projektu stypendialnego Telewizji Polskiej S.A. Dolina Kreatywna.

Termin nadsyłania prac mija 8 sierpnia 2008 r. Na zwycięzców czeka do podziału 15 000 złotych! Do udziału w konkursie projektu stypendialnego „Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka” zapraszamy młodych fotografików w wieku 14-25 lat.


Konkurs jest adresowany zarówno do młodych twórców stawiających pierwsze kroki w fotografii, jaki i artystów posiadających już osiągnięcia w tej dziedzinie. Kryterium decydującym o wstępnej selekcji nadsyłanych prac jest wiek uczestników (14-25 lat). Kandydaci biorący udział w konkursie mogą zgłaszać swoje prace sami lub mogą być zgłaszani przez szkoły, uczelnie, domy kultury, fundacje, pracownie, ale jedynie za zgodą kandydatów i po zaakceptowaniu przez nich formularza zgłoszeniowego.
  
Podczas audycji finałowej autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody finansowe. Finał zostanie wyemitowany we wrześniu 2008 r. na antenie TVP2, będzie go można również obejrzeć w telewizji interaktywnej iTVP. Oprócz tego na antenie TVP2 pojawią się felietony „Dolina Kreatywna – co słychać?”, dzięki którym będzie można poznać finalistów i prace, które będą walczyć o główną nagrodę.


Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 8 sierpnia 2008 r. na adres dolina.kreatywna@waw.tvp.pl przesłać pracę konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy różne zdjęcia lub jeden fotoreportaż (do sześciu zdjęć). Jeśli przesłane zdjęcie jest w jakikolwiek sposób przetworzone, to autor pracy musi opisać sposób, w jaki zostało to dokonane i dołączyć ten opis do pracy.


O tym, które ze zdjęć zostaną nagrodzone, zdecyduje jury złożone z doświadczonych i powszechnie uznanych fotografów. Oryginalność pomysłu, walory artystyczne i intelektualne oraz poziom techniczny nadesłanej pracy to główne kryteria, które  będą brane pod uwagę przy ocenie.


Regulamin konkursu oraz dokumenty niezbędne do wzięcia w nim udziału są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.dolinakreatywna.tvp.pl.


***
Dolina Kreatywna
„Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka” to cykliczny projekt stypendialny Telewizji Polskiej S.A. skierowany do młodych twórców (14-25 lat), który obejmuje 10 dziedzin sztuki, tj. multimedia, fotografię, literaturę, taniec, sztuki plastyczne, muzykę, teatr, film, animację kultury oraz design (co miesiąc rozstrzygamy konkurs w jednej z tych dziedzin). Celem projektu jest wspieranie młodych talentów i umożliwienie im dalszego rozwoju artystycznego. Laureaci są prezentowani na antenie TVP2 w programie „Dolina Kreatywna” emitowanym raz w miesiącu. Przedsięwzięciu towarzyszą liczne imprezy kulturalne. Więcej informacji na www.dolinakreatywna.tvp.pl.


Dodatkowych informacji udzielają:
Anna Kusztal-Skrobska: (22) 547 57 24, anna.kusztal-skrobska@waw.tvp.pl
Leszek Tarnowski: (22) 547 57 24, leszek.tarnowski@waw.tvp.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty