09.03.2016
Agnieszka Muszka

Konferencja – Szlak Izerskich wiosek tematycznych

Konferencja – Szlak Izerskich wiosek tematycznych

Szanowni Państwo !
Zapraszamy do udziału w konferencji 
pn. „Szlak Izerskich wiosek tematycznych jako model przedsiębiorczości oraz edukacji regionalnej”
która  odbędzie się 17 marca   w godzinach 12.00 – 15.00 
w Domu Kultury w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 33 a
Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Izerski model przedsiębiorczości społecznej jako metoda rozwoju stowarzyszeń i wsi tematycznych” który jest realizowany w ramach aktywności Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Izerskie oraz Fundacji Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza przy współpracy Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”.

Szanowni Państwo !
Zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Szlak Izerskich wiosek tematycznych jako model przedsiębiorczości oraz edukacji regionalnej”, która  odbędzie się 17 marca w godzinach 12.00 – 15.00 w Domu Kultury w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 33 a.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Izerski model przedsiębiorczości społecznej jako metoda rozwoju stowarzyszeń i wsi tematycznych” który jest realizowany w ramach aktywności Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Izerskie oraz Fundacji Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza przy współpracy Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”.

Konferencja ma na celu:
Prezentację ofert tematycznych wiosek, które wspierają edukację regionalną oraz pokazują różnorodność kulturową, przyrodniczą i społeczną regionu,
Pokazanie możliwości rozwoju wiosek tematycznych w oparciu o wsparcie merytoryczne, promocyjne i finansowe, 
Dyskusję o  możliwościach kontynuacji działań projektu i sieciowania wiosek tematycznych we współpracy z placówkami edukacyjnymi i samorządami w ramach regionu. 
Konferencja skierowana jest do szkół wszystkich poziomów nauczania, przedszkoli oraz stowarzyszeń wiejskich, grup odnowy wsi, Rad sołeckich i samorządów. Spotkanie  ma być okazją do nawiązania kontaktów i wymiany informacji pomiędzy placówkami edukacyjnymi oraz wioskami tematycznymi, organizacjami lokalnymi i samorządami.
W ramach konferencji zaplanowano prezentacje i możliwość wymiany poglądów:
–   Otwarcie konferencji – Bożena Mulik Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie
– „Szlak izerskich wiosek tematycznych jako model przedsiębiorczości i edukacji regionalnej” – Irena Krukowska-Szopa Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
–  Prezentacja edukacyjnych i warsztatowych ofert wsi tematycznych Partnerstwa Izerskiego – przedstawiciele wsi tematycznych Mała Wieś Górna, Chrośnica, Henryków Lubański,  Rębiszów, Płuczki Górne, Proszowa, Grudza, Proszówka, Mikułowa, Olszyna, 
– „System wsparcia finansowego ofert tematycznych” – Bożena Mulik, Marcela Tyka Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie, 
– Szanse i bariery edukacji regionalnej na Pogórzu Izerskim – dyskusja uczestników
– Podsumowanie oraz poczęstunek uczestników.
Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy kierować do Pani Marceli Tyki Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie tel.: 757813163 lub mailem: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl do dnia15.03.2016  Udział w konferencji jest bezpłatny.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.wioski@lgdpartnerstwoizerskie.pl     
z poważaniem
w imieniu organizatorów
Bożena Mulik

Konferencja ma na celu:

Prezentację ofert tematycznych wiosek, które wspierają edukację regionalną oraz pokazują różnorodność kulturową, przyrodniczą i społeczną regionu,

Pokazanie możliwości rozwoju wiosek tematycznych w oparciu o wsparcie merytoryczne, promocyjne i finansowe, 

Dyskusję o  możliwościach kontynuacji działań projektu i sieciowania wiosek tematycznych we współpracy z placówkami edukacyjnymi i samorządami w ramach regionu. 

Konferencja skierowana jest do szkół wszystkich poziomów nauczania, przedszkoli oraz stowarzyszeń wiejskich, grup odnowy wsi, Rad sołeckich i samorządów. Spotkanie  ma być okazją do nawiązania kontaktów i wymiany informacji pomiędzy placówkami edukacyjnymi oraz wioskami tematycznymi, organizacjami lokalnymi i samorządami.
W ramach konferencji zaplanowano prezentacje i możliwość wymiany poglądów:-   Otwarcie konferencji – Bożena Mulik Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie- „Szlak izerskich wiosek tematycznych jako model przedsiębiorczości i edukacji regionalnej” – Irena Krukowska-Szopa Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”-  Prezentacja edukacyjnych i warsztatowych ofert wsi tematycznych Partnerstwa Izerskiego – przedstawiciele wsi tematycznych Mała Wieś Górna, Chrośnica, Henryków Lubański,  Rębiszów, Płuczki Górne, Proszowa, Grudza, Proszówka, Mikułowa, Olszyna, – „System wsparcia finansowego ofert tematycznych” – Bożena Mulik, Marcela Tyka Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie, – Szanse i bariery edukacji regionalnej na Pogórzu Izerskim – dyskusja uczestników- Podsumowanie oraz poczęstunek uczestników.

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy kierować do Pani Marceli Tyki Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie tel.: 757813163 lub mailem: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl do dnia 15.03.2016  Udział w konferencji jest bezpłatny.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.wioski@lgdpartnerstwoizerskie.pl     
z poważaniemw imieniu organizatorów
Bożena Mulik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty