29.07.2009
Agnieszka Muszka

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Lwówku Śląskim na podstawie poboru i badań prób wody z 28 lipca 2009 roku

informuje
wszystkich użytkowników kąpieli w wodach Zalewu Złotnickiego w miejscowości Wieża, że

nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach,

z uwagi na możliwość wystąpienia podrażnienia skóry oraz dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty