16.03.2020
Paweł Cerkanowicz

Komunikat ZBGKiM

Komunikat ZBGKiM

W związku z sytuacją epidemiologiczną ZBGKiM zaprzestaje odczytów wodomierzy lokalowych przez inkasenta. Prosimy mieszkańców wymienionych  ulic:

Plac Kościelny

Żeromskiego 13

Garbarska

Garncarska

Sanatoryjna

Wąska

Rynek

o przekazanie telefonicznie pod  nr tel. 75 78 13 484  do 20.03.2020r. stanu wskazania wodomierza. W przypadku nie podania odczytu , zostanie naliczone średnie zużycie z trzech ostatnich odczytów, faktura zostanie przesłana pocztą. Różnice wynikające z naliczenia opłat za wodę wg średniej zużycia a faktycznego zużycia zostaną skorygowane po wznowieniu odczytów wodomierzy przez inkasenta.  Powyższe nie dotyczy wodomierzy ze zdalnym odczytem.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty