04.07.2011
Agnieszka Muszka

Komunikat dla pacjentów

Komunikat dla pacjentów

W związku z utworzeniem nowej poradni chorób wewnętrznych w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gryfowie Śląskim przy ulicy Rzecznej 25 zapraszamy do korzystania z usług lekarza i pielęgniarki:

  • w dni powszednie od godz.18.00 – 22.00
  • w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy  od  godz. 8.00 – 12.00

 

Lekarz Poradni Chorób Wewnętrznych udziela ubezpieczonym Pacjentom bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, nie wymagającego interwencji Pogotowia Ratunkowego.

 

Świadczenia zdrowotne w Poradni Chorób Wewnętrznych nie obejmują realizacji świadczeń lekarskich i pielęgniarskich wyjazdowych w domu pacjenta oraz wykonywania badań diagnostycznych.  

 

Pielęgniarka w Gabinecie Zabiegowym wykonuje świadczenia zdrowotne ubezpieczonym Pacjentom doraźnie na zlecenie lekarza Poradni Chorób Wewnętrznych lub na zlecenie lekarskie będące kontynuacją leczenia.

 

W przypadku konieczności skorzystania z porady lekarskiej wyjazdowej w domu Pacjenta, wizytę zrealizuje lekarz dyżurny Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim przy ulicy Morcinka 7, udzielający świadczeń zdrowotnych codziennie w dni robocze od godz. 18.00 dnia danego do godz. 8.00 dnia następnego, a soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 8.00 dnia danego do godz. 8.00 dnia następnego,  nr tel. /75/ 782 0172.

 

Pacjenci nie ubezpieczeni mogą skorzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę w Poradni Chorób Wewnętrznych za 100 % odpłatnością zgodnie z obowiązującym w Spółce Cennikiem usług medycznych. 

 

Pacjenci przyjmowani są w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gryfowie Śląskim przy ulicy Rzecznej 25  w gabinecie lekarskim nr 5, tel. /75/ 781 33 22.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty