08.06.2021
Paweł Cerkanowicz

Kolejna inwestycja drogowa w miejscowości Ubocze

Kolejna inwestycja drogowa w miejscowości Ubocze

Z kilku zaplanowanych zadań drogowych na 2021 r. została rozpoczęta przebudowa drogi w Uboczu o długości 200 mb. Droga zostanie wykonana z asfaltu a w celu odwodnienia pod drogą wykonany będzie przepust. Wykonawcą ww. inwestycji jest Transport Drogowy Ciężarowy Budowa i Remont Dróg Eksport Import Pan Józef Potocki na kwotę 143 051,46 zł brutto. Jest to droga prowadząca do wielu zabudowań.

Anna Petruch

Ref.ds drogownictwa

Drukuj/generuj pdf

Na skróty