14.07.2010
Agnieszka Muszka

Katolicki skauting dzisiaj

Katolicki skauting dzisiaj

W połowie czerwca nasz region odwiedził komisarz federalny Federacji Skautingu Europejskiego Zbigniew Minda. Była to okazja do zaszczepienia idei katolickiego harcerstwa wśród dzieci i młodzieży oraz omówienia współczesnych wyzwań stojących m.in. przed Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”.

Komisarz federalny FSE Zbigniew Minda dokonał wizytacji miejscowego środowiska SHK „Zawisza”. Było to także spotkanie niezwykłe dlatego, że od roku komisarzem jest właśnie Polak, wcześniej to stanowisko piastowali głównie Francuzi. Zbigniew Minda chciał zobaczyć jak funkcjonuje środowisko zawiszackie na Dolnym Śląsku. Prosto z Wrocławia przyjechał do Rząsin, Ubocza i Gryfowa Śląskiego. Spotkał się z władzami miasta – z burmistrzem Olgierdem Poniźnikiem i przewodniczącym Rady Miejskiej Robertem Skrzypkiem oraz drużynowymi działającymi na naszym terenie na czele z naczelniczką Anną Mikos.

 

 W czasie wizyty komisarz Minda spotkał się również z rodzicami harcerek i harcerzy, żeby porozmawiać o ich problemach, ale także pokazać czym skauting katolicki jest naprawdę, co on młodym ludziom daje i czego wymaga – mówi Małgorzata Zaparta, szczepowa II szczepu rząsińskiego.
Podczas tych spotkań zastanawiano się także, co zrobić, żeby harcerstwo funkcjonowało lepiej, żeby dzieci jeździły na obozy, formowały się.

 

Wrażenia ze spotkania są niesamowite. Zbigniew Minda był zachwycony okolicą Ubocza i Rząsin – wspomina szczepowa Małgorzata Zaparta. – Nas jest tutaj jednak mało w porównaniu z innymi regionami Polski, ale namawiał do tego, żeby zachęcać do harcerstwa, powiększać jednostki.
Być może kolejna wizyta szefa europejskich harcerzy już we wrześniu. Będzie to okazja do zorganizowania specjalnych szkoleń dla rodziców i drużynowych, którzy chcieliby jeszcze bardziej zaangażować się w formację, obozy i zbiórki z dziećmi.

 

Ziemia Lubańska Nr 13(396) * 7-28.07.2010

Drukuj/generuj pdf

Na skróty