12.05.2016
Agnieszka Muszka

KARYGODNE ZACHOWANIE !!!

KARYGODNE ZACHOWANIE !!!

Nie wolno tak pozbywać się odpadów, które ze względu na rodzaj, wymiar lub formę, nie mieszczą się do pojemnika na odpady.

Za takie zachowanie i zaśmiecanie miejsca publicznego grozi kara grzywny do 500 złotych albo kara nagany zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń.

Kolejny raz P R Z Y P O M I N A M Y, że odpady wielkogabarytowe (takie jak stare pralki, rozpadające się meble, dywany), jak również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, należy przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 42 (teren Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej). Punkt jest prowadzony od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 12.00 i w piątki od 14.00 do 18.00.


Krystyna Samborska

Inspektor ds. gospodarki odpadami


Drukuj/generuj pdf

Na skróty