29.07.2016
Agnieszka Muszka

K O M U N I K A T

K O M U N I K A T

 Informuje się, że w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego BZ-ZKSO.642.15.2016.BR z dnia 20 lipca 2016 roku i zarządzeniem Nr OR.17.2016 Starosty Lwóweckiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 21 lipca 2016 roku w dniu 1 sierpnia 2016 r. w naszej gminie zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności.
     Podczas tego treningu zostanie uruchomiony akustyczny podsystem ostrzegania- syreny alarmowe i zostaną wyemitowane za ich pośrednictwem następujące sygnały: 
o godz.17:00 sygnał:„Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut) 
o godz. 17:10 sygnał:„Odwołanie alarmu”(ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut)  
                                                          
                                                                                                                            Burmistrz
                                                                                                                      Gminy i  Miasta
                                                                                                                      /-/ Olgierd Poniźnik

Informuje się, że w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego BZ-ZKSO.642.15.2016.BR z dnia 20 lipca 2016 roku i zarządzeniem Nr OR.17.2016 Starosty Lwóweckiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 21 lipca 2016 roku w dniu 1 sierpnia 2016 r. w naszej gminie zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności. Podczas tego treningu zostanie uruchomiony akustyczny podsystem ostrzegania – syreny alarmowe i zostaną wyemitowane za ich pośrednictwem następujące sygnały: o godz.17:00 sygnał:„Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut) o godz. 17:10 sygnał:„Odwołanie alarmu” (ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut).                                                                                                                                                                                        

Burmistrz Gminy i Miasta

   /-/ Olgierd Poniźnik


Drukuj/generuj pdf

Na skróty