28.06.2019
Paweł Cerkanowicz

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Gryfowa Śląskiego.

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Gryfowa Śląskiego.

We wtorek  25 czerwca w sali posiedzeń UGiM w Gryfowie Śląskim odbyła się sesja zwyczajna absolutoryjna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Wzięło w niej udział 15 radnych, czyli pełny skład rady.

Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski. Raport obejmował podsumowanie działalności burmistrza za rok 2018. Zgodnie z przepisami, od tego roku,  głos w debacie nad Raportem o stanie gminy Gryfów Śląski za 2018 rok, zabierają radni oraz mieszkańcy gminy. Ci ostatni mogli to zrobić poprzez wypełnienie specjalnego formularza do debaty. Mieszkaniec, który chciał zabrać głos w debacie zobowiązany był złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do przewodniczącego Rady Miejskiej.

Jak na pierwszy raz obowiązywania artykułu art. 28aa.Ustawy o samorządzie gminnym, gryfowianie wykazali się dużą aktywnością. Do udziału w debacie zgłosiło się 9 mieszkańców, którzy spełnili wymagania formalne.  Mieszkańcy zabierali głos według kolejności zgłoszeń. Poruszono wiele tematów dotyczących gminy, od stanu dróg, poprzez bezpieczeństwo na terenie miasta, aż po potrzebę ustalenia budżetu obywatelskiego, a nawet profilaktykę zdrowotną i godziny otwarcia aptek. Wszystkie głosy miały na celu zwrócenie uwagi na istniejące w gminie problemy, które należy rozwiązać.

Burmistrz podziękował za wszystkie głosy ponieważ jak stwierdził są one bardzo ważne i pomocne we wspólnym dążeniu do poprawy warunków życia w naszym mieście. Po zakończeniu debaty radni w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęli Raport oraz udzielili burmistrzowi wotum zaufania.

Najważniejszym punktem sesji było przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r. i głosowanie nad absolutorium dla burmistrza.

Radni po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącymi wykonania budżetu oraz opiniami komisji stałych, przystąpili do głosowania. Absolutorium dla burmistrza Gryfowa zostało udzielone jednogłośnie.

 

                                                                                                                        Marzena Wojciechowska

Drukuj/generuj pdf

Na skróty